Абҵара 18 рзы аинтерпелиациа аҵасла апарламент аҿы Иракли Ӷарибашвилии Илиа Дарчиашвилии, Михеил Чхенкелии иқәгылоит
Абҵара 18 рзы аинтерпелиациа аҵасла апарламент аҿы Иракли Ӷарибашвилии Илиа Дарчиашвилии, Михеил Чхенкелии иқәгылоит

Абҵара 18 рзы аинтерпелиациа аҵасла апарламент апленартә аилатәара аҿы аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвилии Адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвилии, Аҵара аминистр Михеил Чхенкелии иқәгылоит.

Ари атәы абиуро иахьатәи аилатәараҿ ааицҳаит апарламент ахантәаҩы  Шьалуа Папуашвили.

“Асааҭ 12:00 инаркны 15:00-нӡа аԥыза-министр иинтерпелиациа ҳамазауеит. Аԥсшьара ашьҭахь Адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвилии, Аҵара аминистр Михеил Чхенкелии иқәгылоит”, – иҳәеит Папуашвили.