55 шықәса еиҳаны изхыҵуа атәылауаа авакцинациазы аҭаҩра иахьа, асааҭ 18:00 инаркны ирылшоит
55 шықәса еиҳаны изхыҵуа атәылауаа авакцинациазы аҭаҩра иахьа, асааҭ 18:00 инаркны ирылшоит

55 шықәса еиҳаны изхыҵуа атәылауаа авакцинациазы аҭаҩра иахьа, асааҭ 18:00 инаркны ирылшоит, – илҳәеит Қырҭтәыла Агәабзиарахьчара аминистр лхаҭҭыԥуаҩ Ҭамар Габуниа.

Қырҭтәыла Агәабзиарахьчара аминистр лхаҭҭыԥуаҩ Ҭамар Габуниа лажәақәа рыла, атәылаҿ алаҵа рзыҟарҵахьеит 8 909-ҩык.

“Акоронавирус азы “Астразенека” алаҵа рзыҟарҵахьеит 6893-ҩык, 2016-ҩык  – “Фаизер” ала. 55 шықәса еиҳаны изхыҵуа атәылауаа авакцинациазы аҭаҩра иахьа, асааҭ 18:00 инаркны ирылшоит, урҭ алаҵақәа рзыҟарҵоит мшаԥы 5  инаркны,” – илҳәеит Габуниа.