ვიდეოფონდი

ვიდეოფონდში დაცულია ვიდეოჩანაწერები ვიდეოჩაწერის სისტემების დამკვიდრებიდან (1970 წლიდან) დღემდე.

პირველი თაობის Q და C ფორმატის, VHS, SVHS, BETACAM ანალოგურ და DVCAM, DVD ციფრულ მატარებლებზე ჩაწერილი მხატვრული, შემეცნებითი და გასართობი პროგრამები;

ქრონიკალურ- დოკუმენტური მასალები; ე.წ. “პერესტროიკის” და დამოუკიდებლობის პირველი წლები, სამოქალაქო დაპირისპირებები და ომები, საშინაო და საგარეო პოლიტიკა;

საზოგადოება და სოციალური მდგომარეობა; საქართველოს პარლამენტის სხდომების ისტორიული ჩანაწერები და სხვა ისტორიული მასალები.