ფოტოფონდი

ფოტოფონდებში დაცულია გამოჩენილი ადამიანების, მოწინავე მშრომელების, სახალხო მეურნეობის განვითარებისა და აღმშენებლობის, ხელოვნებისა და სპორტის მიღწევების, პოლიტიკის, გეოგრაფიის, ბუნების ამსახველი ფოტომასალა და სხვა.