არჩილ წერედიანი
არჩილ წერედიანი

არჩილ წერედიანი (დაიბადა 1988 წელს) არის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი, თსუ შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობითი მიმართულების დოქტორანტი.