სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლი" ბრძანება N197 - 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების მიზნით, ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის ტარიფების დამტკიცებისა და არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განსაზღვრის შესახებ
დატოვე კომენტარი