ინფორმაცია 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის
დატოვე კომენტარი