ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის - 2018 წლის 15 ნოემბრიდან

წინასაარჩევნო უფასო პოლიტიკური რეკლამის განაწილება;

წინასაარჩევნო ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა;

წინასაარჩევნო უფასო პოლიტიკური რეკლამის ეთერში გაშვების პირობები;

წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამის ტექნიკური პარამეტრები.

დატოვე კომენტარი