ინფორმაცია 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის - 2018 წლის 21 სექტემბრამდე
დატოვე კომენტარი