ბრძანება ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის და არაკვალიფიკაციური სუბიექტებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განსაზღვრის შესახებ (საპრეზიდენტო არჩევნები 2018)

ბრძანება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების მიზნით ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის ტარიფების დამტკიცების და არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განსაზღვრის შესახებ

დატოვე კომენტარი