Gürcüstanın mədəni rəngarəngliyi
Mədəni müxtəliflik həm müəyyən bir cəmiyyət daxilində , həm də bütün dünyada mövcud anlayış və münasibətlərin müxtəlif növlərini nəzərdə tutur.Gürcüstan həmişə müxtəlif xalqların birliyi və birgə yaşaması ilə fərqlənmişdir.Hazırladığımız sujet “mədəniyyət”anlayışı və onun müxtəlifliyi ilə bağlı sizləri qısaca məlumatlandıracaq.

 

Şərh yaz