Teq: Zuqdidi şəhəri

Zuqdididə yoxlanılan 65 şəxdən heç birində koronavirus təsdiq olunmadı
Zuqdididə yoxlanılan 269 şəxdən koronavirus bir nəfərdə təsdiq olundu
Zuqdididə yoxlanılan 70 şəxdən koronavirus heç bir nəfərdə təsdiq olunmadı
Zuqdididə yoxlanılan 241 şəxdən koronavirus heç bir nəfərdə təsdiq olunmadı
Zuqdididə yoxlanılan 147 şəxdən koronavirus heç bir nəfərdə təsdiq olunmadı
Zuqdididə yoxlanılan 352 şəxdən koronavirus heç bir nəfərdə təsdiq olunmadı
Zuqdididə koronavirusun iki yeni halı təsdiq olundu
Zuqdididə yoxlanılan 79 şəxdən heç birində koronavirus təsdiq olunmadı
Zuqdididə yoxlanılan 141 şəxdən heç birində koronavirus təsdiq olunmadı
Zuqdididə yoxlanılan 259 şəxdən heç birində koronavirus təsdiq olunmadı
Zuqdididə koronavirus bir şəxsdə təsdiq olundu
Zuqdididə yoxlanılan 226 şəxsdə koronavirus təsdiq olunmadı
Zuqdididə müayinə olunan 41 şəxsin koronavirus üzrə cavabı mənfidir
Zuqdididə 17 şəxsdə koronavirus təsdiq olunmadı
Zuqdidi Laboratoriyasında yoxlanılan 46 şəxsdə koronavirus təsdiq olunmadı
Anakliya-Qanmuxuri karantin məkanın olan şəxslərin sayı artdı
Zuqdididə koronavirus 136 şəxsdə təsdiq olunmadı
Zuqdididə koronavirusun bir yeni halı təsdiq olundu
Zuqdiddə bütün seçki məntəqələrin hesablanmasından sonra, "Gürcü Arzusunun" namizədi Giorgi Şengeliya 54.18 faiz ilə qalib gəlir
Giorgi Qaxariya - heçkimə imkan verməyəcəyik ki, dezinformasiya və təxribatla seçkilərin diskreditasiyası baş versin