Teq: Anaklia limanı

Natia Turnava - Anaklia layihəsinin artıq təxirə salınması perspektivini görmürəm
Natiya Turnava - dərin su limanı Gürcüstana hava kimi lazımdır
Elizabet Rud - ABŞ Anaklia Konsorsiumunu dəstəkləməyə davam edir
Anaklia İnkişaf Konsorsiumu - "Konti qrupun" layihədən çıxması üçün gərəkən tranzaksiya həyata keçirilmədi və o layihənin hissədarı olaraq qalır
Natiya Turnava - Anakliya limanı layihəsinə ciddi investorların sulları yaranmamalıdır
Mamuka Xazaradze - Anaklia layihəsinin davam etməsi üçün tək çıxış yolu odur ki, iqtidarın rəsmi nümayəndəsi Londona, Nyu-Yorka və Holandiaya gedib, şirkətlərə bildirsin ki, Gürcüstan dövləti onları Anakliada gözləyir
Mamuka Baxtadze - Anaklia layihəsnin bizim üçün strateji əhəmiyyəti var və əlimizdən gələni edəcəyik ki, Gürcüstanın dərin sular limanı olsun
Mamuka Baxtadze - "Anaklianın inkişaf konsorsiumunun" öhdəliklərini hökümət təxirə salacaq və bu məsələ növbəti hökümət iclaslarında müzakirə olunacaq
Natia Turnava - "Anaklia İnkişaf Konsorsiumuna" müraciət edirik ki, öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə başlasın ki, Anaklia limanının inşaatı başlasın
Anaklia limanının inşaatı ilə bağlı Maia Tskitişvili ilə görüş keçirildi
Mamuka Baxtadze - Amerikalı partnyorlar dərin su limanına xüsusi əhəmiyyət verirlər, Gürcüstanın mütləq dərin su limanı olacaq
Mamuka Baxtadze - Tamamilə məsuliyyətsiz siyasi qüvvələr çalışırlar ki, TBC məsələsini Anaklia limanı ilə əlaqələndirsinlər
Giorgi Qaxaria - Anaklia limanı ölkəmizin gələcəyidir və illər öncə üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərin yerinə yetirlməsinə kimsə skandallarla və böhtanlarla mane ola bilməyəcək