"Rtveli 2020" çərçivəsində Kaxetidə 207 min tona qədər üzüm emal edildi
"Rtveli 2020" çərçivəsində Kaxetidə 207 min tona qədər üzüm emal edildi

Milli Şərab Agentliyinin 29 sentyabr göstəriciləri ilə, Kaxeti bölgəsində cəmi 207 min tona qədər üzüm emal edildi. Üzümçülər buradan 23 milyon lari əldə etdilər.

Agentliyin məlumatına görə, bu günki göstəricilərlə, üzümü şərab istehsalçılarına 21 minə qədər üzümçü təhvil verdi.

Rtvelinin (üzüm yığımı) başlamasından bu günə qədər, üzüm emalı prosesinə 167 üzüm istehsalçısı qatılmışdır.

“Rtveli 2020” çərçivəsində, Kaxetidə üzümün proqnoz göstəricisi 300 min tondur.

Şərh yaz