#სახლისკენ – Homo მგლებთან მოცეკვავე

საბჭოთა მეცნიერისთვის არაორდინალური გადაწვეტილება და შესასწავლ ობიექტებთან უშუალო ურთიერთობაზე გაცვლილი კომფორტული სამუშაო გარემო; კოლეგებისა და გარშემომყოფების უკმაყოფილების მიუხედავად არჩეული დაკვირვება-შესწავლის „უსარგებლო“ სახეობა და პირველი შეხვედრა მგლებთან, რომლებიც ურთიერთობისას კონტაქტის ინიციატორები ყოველთვის თვითონ არიან; მოულოდნელი შეხვედრა დათვთან და მგლისგან გამოვლენილი ალრტუიზმი, რომელსაც ამ ცხოველისგან ყველაზე ნაკლებად ელიან; ადამიანების უხეში ჩარევის შედეგად „გამგელებული“ და შინაურ პირუტყვზე სანადიროდ … ვრცლად #სახლისკენ – Homo მგლებთან მოცეკვავე