Տեգ: Վրաստանի և Ֆիջիի միջև գործարկվել է առանց վիզա ռեժիմ