Տեգ: Հայաստանի վարչապետը տվել է բարձրպաշտոնյաներին և օլիգարխներին խուզարկելու հրաման