Տեգ: Բազմազավակի կարգավիճակ և սոցիալական օգնություն կստանան 4 և ավել երեխա ունեցող ընտանիքները