Տեգ: Բաթումին սեպտեմբերի 1-ից կունենա 15 նոր ավտոբուս