Տեգ: Ազգային պաշտպանության ռազմավարության փաստաթղթի շուրջ աշխատելու է միջգերատեսչական խումբ