Տեգ: Ազգային քննությունների նախնական արդյունքների հրապարակումը կհետաձգվի մի քանի օրով