Տեգ: Ազգային բանկը վիրտուալ փոխարժեքի առնչությամբ զգուշացնում է քաղաքացիներին