Տեգ: Այսօր նախատեսվում է Համաներման հանձնաժողովի անդամների և Կախի Կախիշվիլու հանդիպումը