Տեգ: Այս պահի առանց վիզա ռեժիմի դադարեցման վտանգ չկա. Թամար Խուլորդավա