Տեգ: Ավտոտրանսպորտային միջոցով ցորենի տեղափոխումը թույլատրելի կլինի մինչև տարեվերջ