Տեգ: Ավստրիայում ապաստան փնտրողը պետք է վճարի 840 եվրո և հանձնի բջջային հեռախոսը