Տեգ: Ավստրիան փակում է յոթ մզկիթ և վտարում մի քանի իմամի. Սեբաստիան Կուրց