Տեգ: Ավարտվում է Ծղնեթի-Բեթանիա ճանապարհի վերանորոգումը