Տեգ: Աշխարհում մահվան դատավճռի կատարմանն է սպասում 2 591 մարդ