Տեգ: Արդարադատության գերագույն խորհուրդը գործունեության համար պետք է ծանոթանա արտասահմանյան երկրների փորձին