Տեգ: Արչիլ Տատունաշվիլու հայրը շնորհակալություն է հայտնում իշխանությանը և ողջ Վրաստանին