Տեգ: Առանց սպառողի վճարունակությունը լիարժեք վերլուծելու սահմանափակվում է բանկերի կողմից վարկերի տրամադրումը քաղաքացիներին