Տեգ: ԱՄՆ-ը փախստականներին ընդունելու քվոտան 2019 թվականին նվազեցնելու է ևս 15 000-ով