Տեգ: Ամերիկյան NDI դիտորդական պատվիրակությունը գնահատելու է Վրաստանի նախընտրական միջավայրը