Տեգ: Ամառվա սեզոնին Այրվածքների կենտրոնին է դիմել 35 մարդ