Տեգ: Աֆղան Մուխթալըի դատավարությունը հետաձգվել է մինչև դեկտեմբերի 28-ը