Տեգ: Ադա Մարշանիան Նատո Չխեիձեի «Հայրենասերների դաշինք»-ից հեռանալու մասին տեղեկություն չունի