Տեգ: Առատ ձյան պատճառով Ծալկայի գյուղերում խափանված է ավտոճանապարհային երթևեկությունը