Նախատեսվում է վերացնել հանրակրթական հաստատությունների կրթական ծրագրերի հավատարմագրումը
Նախատեսվում է վերացնել հանրակրթական հաստատությունների կրթական ծրագրերի հավատարմագրումը

Նախատեսվում է վերացնել հանրակրթական հաստատությունների կրթական ծրագրերի հավատարմագրումը: Համապատասխան փոփոխությունները ներառված են «Կրթության որակի զարգացման մասին» և «Ընդհանուր կրթության մասին» օրենքներում։

Փոփոխությունների համաձայն՝ հանրակրթական հաստատությունները կարող են անցնել միայն թույլտվություն։

Կառավարությունը պարզաբանում է, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կրթական ծրագրերի հավատարմագրումը ներկայումս արդյունավետ մեխանիզմ չէ։ Նրանց խոսքով՝ հանրակրթական հաստատության համար հավատարմագրումը կամավոր է։

«Վրաստանում ներկայումս հավատարմագրված է մեկ հանրակրթական հաստատության միայն երկու կրթական ծրագիր։ Այլ հաստատությունների ծրագրերի որակը գնահատվում է միայն ինստիտուցիոնալ մակարդակով հանրակրթական հաստատությունների լիազորման գործող չափորոշիչներով: Այսպիսով, օրակարգում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կրթական ծրագրերի հավատարմագրման վերաբերյալ առկա գրառումները հանել օրենքից»,- ասված է օրենքի նախագծի պարզաբանման մեջ։

Նույն փոփոխություններով կսահմանվեն հանրակրթական հաստատությունների թույլտվության նոր չափորոշիչներ՝ ներառելով դպրոցի փիլիսոփայությունը, դպրոցական ուսումնական ծրագիրը, ուսումնական գործընթացի վարչական և ենթակառուցվածքային աջակցությունը և ուսանողների աջակցությունը։

«Հանրակրթական հաստատության նոր չափորոշիչները հաշվի են առնելու հանրակրթության առանձնահատկությունները և համահունչ են լինելու դպրոցի նոր մոդելի հայեցակարգին՝ առավել մեծ շեշտադրումով հաստատության կառավարման և սովորողների իրավունքների պաշտպանության վրա։ Ուսումնական ծրագրի՝ որպես գնահատման առանձին բաղադրիչի ներդրմամբ, այլևս հավատարմագրման կարիք չկա, քանի որ հավատարմագրման շրջանակներում գործող օրենսդրությունը նախատեսում է ուսումնական ծրագրերի գնահատում և դրանց իրականացման ընթացքը», – ասվում է փաստաթղթում։

Թողնել մեկնաբանություն