Կիբերհանցանքի կապակցությամբ ծրագրվում է խստացնել օրենսդրությունը
Կիբերհանցանքի կապակցությամբ ծրագրվում է խստացնել օրենսդրությունը

Նախատեսվում է կիբերհանցագործությունների վերաբերյալ օրենսդրության խստացում: Համապատասխան փոփոխությունները նախաձեռնվելու են փետրվարի 15-ի Բյուրոյի նիստում: Նախագիծը նախաձեռնել է կառավարությունը:

Օրինագծի համաձայն, համակարգչային համակարգ չթույլատրված մուտքը կպատժվի տուգանքով կամ ուղղիչ աշխատանքով, մինչև երկու տարի ժամկետով, և / կամ ազատազրկմամբ ՝ նույն ժամկետով: Փոփոխություններով,  համակարգչային ծրագրերի կամ այլ սարքերի, ինչպես նաև համակարգչային համակարգ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ գաղտնաբառի, կամ այլ նման տվյալների չարտոնված արտադրություն, գնում, պահպանում, վաճառք, բաշխում, պատժվում է տուգանքով կամ ուղղիչ աշխատանքով երկու տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամն երեք տարի ժամկետով:

Բացի այդ, ըստ օրինագծի, համակարգչային տվյալների չարտոնված վնասը, ջնջումը, փոփոխումը կամ ծածկումը կպատժվի տուգանքով կամ ուղղիչ աշխատանքով, ինչև երկու տարի ժամկետով կամ նույն ժամկետով ազատազրկմամբ: Բացի այդ, օրինագիծը նախատեսում է նոր օրենսդրական կարգավորումներ. Համակարգչային խարդախությունների խարդախությունների վերաբերյալ: Մասնավորապես, փոփոխություններով, համակարգչային համակարգ անթույլատրելի մուտքը կամ համակարգչային տվյալների չարտոնված տեղադրումը, փոփոխումը, ջնջումը, ծածկելը. Համակարգչային համակարգի շահագործման ցանկացած չթույլատրված միջամտություն `սեփական կամ մեկ այլ անձի համար գույքային իրավունքներ ստանալու համար, ինչպես նաև ցանկացած ֆինանսական օգուտ ստանալու համար, կպատժվի ուղղիչ աշխատանքներով՝ 160-ից 200 ժամով, կամ տնային կալանքով ՝ մեկից երկու տարի ժամկետով, կամ ազատազրկում ՝ երկուսից-չորս տարի ժամկետով:

Բացի այդ, նախագծի շրջանակներում համակարգչային տվյալների չարտոնված տեղադրմամբ, փոփոխմամբ, կամ ջնջմամբ, կեղծ պաշտոնական համակարգչային տվյալների ստացումը, նրա իսկության / և / կամ տվյալների իրացման / օգտագործելու նպատակով կպատժվի տուգանքով կամ ազատազրկմամբ ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով:

Օրենքի նախագիծը նախատեսում է նաև պատժի այլ ձևեր այդ հոդվածների կրկնության համար:

Թողնել մեկնաբանություն