Հրապարակվել են դիմորդների վրաց լեզվի և գրականության քննությունների արդյունքները
Հրապարակվել են դիմորդների վրաց լեզվի և գրականության քննությունների արդյունքները

Ազգային միասնական քննությունների նախնական արդյունքների հրապարակումը սկսվել է վրաց լեզվի և գրականության քննության արդյունքների հրապարակումով: Դիմորդներն արդյունքների մասին տեղեկություն կարող են ստանալ ինչպես կայքի, այնպես էլ կարճ տեքստային հաղորդագրության միջոցով: Դրա համար դիմորդը պետք է իր բջջային հեռախոսից (Մագթի, Ջեոսել) ուղարկի իր քննության նույնականացման համարը 93333 համարին:

Բողոքարկման դիմումները կսկսվեն բոլոր առարկաների առաջնային արդյունքների հրապարակումից հետո: Հայտերն ընդունվելու են միայն էլեկտրոնային եղանակով, և դիմորդները հնարավորություն կունենան բողոքարկել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի առաջադրանք, ինչպես նաև ամբողջ թեստը:

Օգոստոսի 2-ին լրանում են քննական լրացուցիչ նիստերը: Հիշեցրեք, որ լրացուցիչ նիստեր էին նախատեսվել այն դիմորդների համար, որոնց մոտ հաստատվել էր կորոնավիրուս և դրա պատճառով չէին կարողացել ներկայանալ քննությանը: Լրացուցիչ նիստեր են անցկացվել հետևյալ առարկաներում՝ վրացլեզու և գրականություն, մաթեմատիկա, օտար լեզուներ, քիմիա, ֆիզիկա, ընդհանուր հմտություններ, աշխարհագրություն, կերպարվեստ և կիրառական արվեստ, կենսաբանություն և գրականություն:

Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնը մեկ անգամ ևս հիշեցնում է դիմորդներին, որ գրանցման հայտում նրանք կկարողանան նշել և փոխել կրթական ծրագրերը մինչև բողոքարկման արդյունքների հրապարակման հաջորդ օրը ներառյալ:

Ազգային միասնական քննությունները մեկնարկել են հուլիսի 1-ին՝ վրաց լեզվի և գրականության քննությամբ: 2021 թվականին միասնական ազգային քննություններին գրանցվել է ավելի քան 38 400 դիմորդ:

Թողնել մեկնաբանություն