Ֆինանսական պարտքի պատճառով, մասնավոր դպրոցների աշակերտների համար կարգավիճակի դադարեցման կապակցությամբ, օրենքում մտցվում են փոփոխություններ
Ֆինանսական պարտքի պատճառով, մասնավոր դպրոցների աշակերտների համար կարգավիճակի դադարեցման կապակցությամբ, օրենքում մտցվում են փոփոխություններ

Մասնավոր դպրոցն իրավունք կունենա, ֆինանսական պարտք ունեցող աշակերտի կարգավիճակը դադարեցնել, ֆինանսական պարտքի առաջացման կիսամյակի ավարտից մինչև հաջորդ կիսամյակի սկիզբ:

Համապատասխան փոփոխությունները ներառված են «Հանրային կրթության մասին» օրենքում, որը նախաձեռնել են մեծամասնության անդամներ Շալվա Պապուաշվիլին և Գիորգի Ամիլախվարին:

Օրենքի նախագիծը նախատեսում է, որ մասնավոր դպրոցը պարտավոր կլինի, աշակերտի կարգավիճակի դադարեցման մասին, կամ նրա այլ դպրոց տեղափոխվելու ցանկության դեպքում, որոշում ընդունելու օրը, նշվածի մասին գրավոր ձևով տեղեկացնել նախարարությանը և աշակերտի անձնական գործը փոխանցել այլ դպրոցին պահանջից հաջորդ օրը:

Փոփոխություններով մասնավոր դպրոցը նաև պարտավոր կլինի, եթե աշակերտը ցանկանում է մեկ այլ դպրոց տեղափոխվել, ուսանողի անձնական գործը փոխանցել ընդունող դպրոցի հարցումից հաջորդ աշխատանքային օրը: Օրինագիծը նաև սահմանում է, որ վերոհիշյալ պարտավորությունների չկատարումը հիմք կդառնա մասնավոր դպրոցի արտոնագրումը դադարեցնելու համար:

Ինչ վերաբերում է մեկ այլ մասնավոր դպրոցում կարգավիճակից զրկված աշակերտի ուսումը չշարունակելու դեպքին, նախագծում նշվում է, որ նախարարությունը օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է կարգավիճակից զուրկ աշակերտի հանրակրթական դպրոցում կրթություն ստանալու հնարավորությունը:

«Վերջին տարիների դպրոցական պրակտիկայի համաձայն, մասնավոր դպրոցի աշակերտների ծնողները / օրինական ներկայացուցիչները, շատ դեպքերում, տնտեսական կամ այլ խնդիրների պատճառով, չեն կատարում մասնավոր դպրոցի հետ պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունները և ֆինանսական պարտքեր են ունենում, մինչդեռ մասնավոր դպրոցը չունի իրավական լծակներ, որ դադարեցնի ծառայությունները պայմանագիրը չկատարելու պատճառով: Բացի այդ, գործնականում կան դեպքեր, երբ աշակերտը չունի ֆինանսական պարտքեր, բայց ծնողը / օրինական խնամակալը այլևս չի ցանկանում, որ աշակերտը շարունակի իր ուսումը մասնավոր դպրոցում ՝ տարբեր պատճառներով: Նման դեպքում անհրաժեշտ է ստեղծել մեխանիզմ, որը կապահովի փոխանցման փաստաթղթերի ժամանակին փոխանցումը մեկ այլ ընդունող դպրոց, որպեսզի աշակերտը ֆինանսական պարտքեր չկրի: Ներկայացված օրենքի նախագիծը նպատակ ունի շտկել այդ իրավական թերությունները», – բացատրում են օրինագծի նախաձեռնողները:

Թողնել մեկնաբանություն