Цәыббра 10-нӡа Қырҭтәыла ақәа леиуеит
Цәыббра 10-нӡа Қырҭтәыла ақәа леиуеит

Аԥсабара амилаҭтә агентра аинформациа ала, цәыббра 10-нӡа Қырҭтәыла раионқәак рҿы ақәа леиуеит, адыди амацәыси акырцхи ҟалоит.

Агенрта аҟынтә ишаарыцҳаз, аҳауа аԥхарра цәыббра 6-7 рзы +22, +27 градус иаҟарахоит. Цәыббра 8 рзы мрагыларатә Қырҭтәыла амш шәшьуеит, ақәа леиуеит, ихьшәашәарахоит. Аҳуа аԥхарра ҽынла – +18, +23 градус иаҟарахоит, цәыббра 8 рзы аҳауа аԥхарра  – +20, +22, цәыббра 9 рзы амш еилгоит.

 

Акомментари аҟаҵара