Лаҵара 15-17 рзы Қырҭтәыла ишоурахоит, аҳауатә лышәшәарақәа ҟалом
Лаҵара 15-17 рзы Қырҭтәыла ишоурахоит, аҳауатә лышәшәарақәа ҟалом

Аԥсабара амилаҭтә агентра аинформациа ала, лаҵара 15-17 рзы Қырҭтәыла ишоурахоит, аҳауатә лышәшәарақәа ҟалом.

“Аҳауа аԥхарра ҽынла +30,+35. Џьара-џьара ақәа леир ҟалоит.

Лаҵара 15-17 рзы Қырҭтәыла раионқәак рҿы ашоура афон аҿы ( +25,+30 градус), уахынла ақәа леир ҟалоит.

Қырҭ адыди-мацәыси ҟалоит, аҳауа аԥхарра +28,+30 градус,” – аарыцҳаит агентра аҟынтә.

Акомментари аҟаҵара