Амилаҭтә статистикатә маҵзура – Ажьырныҳәеи хәажәкыреи рзы Қырҭтәыла адәныҟатәи ахәаахәҭратә аикәшара еиҵхеит  0,3 наӡынала
Амилаҭтә статистикатә маҵзура – Ажьырныҳәеи хәажәкыреи рзы Қырҭтәыла адәныҟатәи ахәаахәҭратә аикәшара еиҵхеит  0,3 наӡынала

Амилаҭтә статистикатә маҵзура – Ажьырныҳәеи хәажәкыреи рзы Қырҭтәыла адәныҟатәи ахәаахәҭратә аикәшара еиҵхеит  0,3 наӡынала

Амилаҭтә статистикатә маҵзура заанаҵтәи адыррақәа рыла, сынтәа  ажьырныҳәеи хажәкыреи рзы Қырҭтәыла адәныҟатәи ахәаахәҭратә аикәшара  2 773,5 миллион адоллар иаҟаран, ари арбага ҵыҧхтәи иашьашәалоу аамҭа арбага аҵкыс 0,3 наӡынала еиҵуп.

Иарбоу аҧаратә аицҵалыҵ аҟынтә  821,1 млн. адоллар аеқспорт ауп  ( 5,3 наӡынала еиҳауп), аимпорт  1 952,4 млн. адоллар иаҟароуп  ( 2,4 наӡынала еиҵуп).

Амилаҭтә статистикатә маҵзура адыррақәа рыла, ажьырныҳәеи хәажәкыреи рзы  ахәаахәҭратә баланс иҵоурам асальдо  1 131,4 млн. адоллар иаҟароуп, адәныҟатәи ахәаахәҭратә аикәшара аҟынтә  40,8 наӡына.

 

Акомментари аҟаҵара