Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, рашәара 8-нӡа ақәа леиуеит, адыди амацәыси ҟалоит
Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, рашәара 8-нӡа ақәа леиуеит, адыди амацәыси ҟалоит

Аԥсабара амилаҭтә агентра ишаарыцҳаз ала, рашәара 8-нӡа Қырҭтәыла аамҭа-аамҭала ақәа леиуеит, адыди амацәыси акырцхи ҟалоит.

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз, аҳауа аԥхарра мраҭашәаратәи Қырҭтәыла +20, +25, мрагыларатәи Қырҭтәыла +24, +29 градус иаарахоит.

Қарҭ ақәа леиуеит, адыди амацәыси ҟалоит. Аҳауа аԥхара –  +26, +28 градус.

Акомментари аҟаҵара