Аԥсабара амилаҭтә агентра нанҳәа 8-10 рзы Қырҭтәыла амш зеиԥшрахо атәы адырра аланарҵәеит
Аԥсабара амилаҭтә агентра нанҳәа 8-10 рзы Қырҭтәыла амш зеиԥшрахо атәы адырра аланарҵәеит

Аԥсабара амилаҭтә агентра нанҳәа 8-10 рзы Қырҭтәыла амш зеиԥшрахо атәы адырра аланарҵәеит.

Агентра аинформациа ала, нанҳәа 8-10 рзы Қырҭтәыла аамҭа-аамҭала ақәа леиуеит, адыди-амацәыси ҟалоит, акырцх ҟалоит, мшын аҿы 2-3 баллк иаҟароу ашторм.

Акомментари аҟаҵара