Ԥхынгәы 17-21 рзы Қырҭтәыла аҳауа аԥхарра 39 градус иаҟарахоит
Ԥхынгәы 17-21 рзы Қырҭтәыла аҳауа аԥхарра 39 градус иаҟарахоит

Ԥхынгәы 17-21 рзы Қырҭтәыла аҳауа аԥхарра 39 градус иаҟарахоит, – ари атәы аарыцҳаит Аԥсабара амилаҭтә агентра аҟынтә.

“Ԥхынгәы 17-20 рзы мраҭашәаратәи Қырҭтәылаҿ, ԥхынгәы 18-21 рзы мрагыларатәи Қырҭтылаҿ аҳауа аԥхарра 39 градус иаҟарахоит. Аҳауа аԥхара ашьҭыҵра иахҟьаны абнақәа абылра иалагар ҟалоит,”  – аарыцҳаит агентра аҟынтә.

Акомментари аҟаҵара