საზოგადოებრივი
104.5 FM

მთავარი

გადაცემის შემოქმედებითი ჯგუფი საინფორმაციო ნაკადიდან არჩევს საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანეს თემებს; ხდება ამ თემების სიღმისეულად განხილვა. „მთავარი“ მაყურებელს სთავაზობს კვალიფიციური ექსპერტებისა და გადაწყვეტილებების მიმღებ პირთა სიღრმისეულ ანალიზს. საზოგადოებას მიეწოდება ინფორმაცია, არა მხოლოდ პრობლემების, არამედ მათი შესაძლო მოგვარების გზების შესახებაც. 

გადაცემა უზრუნველყოფს მაყურებლისთვის სანდო, გადამოწმებული და დაბალანსებული ინფორმაციის და მრავალფეროვანი პოზიციების მიწოდებას, პროფესიული სტანდარტის დაცვით. 

გადაცემის სამიზნე აუდიტორიას შეადგენენ ადამიანები, ვინც ყურადღებით ადევნებენ თვალს, ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ, მიმდინარე მოვლენებს. გაშუქდება  პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, ასევე სხვადასხვა სფეროს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები - ის, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებების ყურადღების ცენტრში იქნება.